daya Afzar دایا افزار

نرم افزار اَپ موبایل و کامپیوتر

daya Afzar دایا افزار

نرم افزار اَپ موبایل و کامپیوتر

daya Afzar دایا افزار

چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست
که خدمتی به سزا برنیامد از دستم

پیوندها

مهندس جلیل عباسی سیوکی هستم حدود 16 سال است در رشته کامپیوتر فعالیت دارم و حدود 23 زبان برنامه سازی آموخته ام و با حدود 10 زبان از آن ها که فعال تر هستند کار میکنم و در حال حاضر 2 زبان برنامه سازی را آموزش می دهم و با 3 زبان بصورت فعال ایجاد نرم افزار می نمایم.

در پروژه دایا بهمراه چند تن از اساتید این رشته و رشته های دیگر از قبیل فیزیک جهت طراحی الگوریتم همکاری داشته ام.

پروژه دایا از فروردین ماه 1388 آغاز شد و در بهار 1394 به بهره برداری فاز اول خود رسید که اکنون نسخه اولیه قابل استفاده می باشد.

قصد تهیه نسخه های مختلفی داریم که هر کدام از نرم افزارهای ایجادی بتوانند در امر آموزش کمک نمایند.

امیدواریم بتوانیم در طرح پنج ساله دومی که پیش بینی نموده ایم پروژه را به فاز ششم خود برسانیم، تا همکاران آموزشی بتوانند از این نرم افزار بهره مند شوند.

با آرزوی سلامتی برای همه عزیزانی که با فکر و وقت خود در راه خدمت به بشریت قدم برمی دارند.

خرداد ماه 1394